Nabízíme Vám

Reference

 

Název stavby Místo stavby Rok realizace
Areál ZOO - energie Ostrava 2018
Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích Třanovice 2018
Kontejnérové překladiště Paskov, III.etapa Paskov 2018
Rekonstrukce VO oblast Předškolní       Ostrava 2018
Rekonstrukce VO oblast Dvorní     Ostrava 2018
Oprava kabelizace ZZ v ŽST Lískovec u Frýdku  - Místku Lískovec 2017
Přestupní terminál Orlová Orlová 2017
Rekonstrukce VO oblast Srbská, Jičínská Ostrava 2017
Chodník podél sil.II/483, Čeladná - II.etapa Čeladná 2017
Revitalizace vnitrobloku Čs. Armády - Jateční, Bohumín - 3.Etapa Bohumín 2017
Okružní křižovatky silnic II/474 a II/475, Horní Suchá Horní Suchá 2017
,Regenerace sídliště Muglinov - 4.etapa Ostrava 2017
Regenerace sídliště Fiejdy II-V.etapa v Ostravě Ostrava 2017
Osvětlení přechodů pro chodce na ul. 28 října a 1. máje Ostrava 2017
Revitalizace lesoparku ve městě Orlová Orlová 2017
Výměna a doplnění trakčních kabelů DPO na ulici 28.října Ostrava 2017
Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p.136 v Ostravě - Petřkovicích Ostrava 2017
Rekonstrukce VO oblast Kramolišová Ostrava 2017
SPZ Ostrava - Mošnov - retenční nádrž pro plochu K Mošnov 2017
FNO-Poliklinika elektroinstalace sil. pro VZT a klimatizaci Ostrava 2017
VO Třinec - Oldřichovice,, chodník podél přeložky sil. III/01141 Třinec 2017
Modernizace spádoviště Praha - Libeň Praha 2016
Rekonstrukce nástupišť Prostorná Ostrava 2016
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna Okřížky 2016
Stavební úpravy objektů - Palackého Ostrava 2016
Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Břustkova, Šeříkova Ostrava 2016
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n Olomouc 2016 - 2017
Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Břustkova, Šeříkova Ostrava 2016
,Okružní křižovatka ul. Krnovská- Vančurova v Opavě Opava 2016
Oprava SSZ 17. Listopadu x Dlouhá třída Ostrava 2016
zast. Špičky, úprava venkovního osvětlení     Špičky 2016
Rekonstrukce VO dálnice D1 km 188,800-191,000 včetně MÚK Brno 2016
Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh Ostrava 2016
Vybavení křižovatky Martinovská Ostrava 2016
Revitalizace bytového fondu RPG Moravská Ostrava, ul. Velesalvínova Ostrava 2016
Energocentrum včetně VN a NN rozvodů pro areál MěP-služebna a útulek Třebovice Ostrava 2016
SSZ křižovatky 4077 Martinovská - Provozní - 1.čs. armádního sboru Ostrava 2016
Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice Ostrava 2016
Oprava SSZ 17. Listopadu x Dlouhá třída Havířov 2015
Rekonstrukce nástupišť Kino Luna II Ostrava 2015
Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, ul. Martinovská Ostrava 2015
Rekonstrukce zastávek Městský stadión a sport Aréna na ul. Závodní Ostrava 2015
Nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní třída v Ostravě - Porubě Ostrava 2015
Komunikace a chodníky ul. Sirotčí Ostrava 2015
Obchodní centrum Orlová Orlová 2014
Propojení ul. Pavlovova-Plzeňská a cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská Ostrava 2014
Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze Ostrava 2014
Tramvajová trať tržnice - Trnkova, etapa B Olomouc 2014
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Přeložka VO Opava 2014
Hozovo Nábřeží, Přeložky UPS Opava 2014
Revitalizace ploch v Karviné  - Novém Městě Karviná 2014
Cyklistická trasa O, Ostrava-Přívoz Ostrava 2014
Komunikace a chodníky ul. Sirotčí Ostrava 2014
Rekonstrukce VO oblast Starobní v úseku od ul. Středulinského po ul. U Nádraží Ostrava 2014
Rekonstrukce VO V Zálomu Ostrava 2014
Rekonstrukce VO oblast U Staré elektrárny Ostrava 2014
Regenerace síd. OV - Jih, Jubilejní kolonie Ostrava - Hrabůvka I.A etapa Ostrava 2014
Výstavba kolejového propojení ul.Plzeňská - Pavlovová Ostrava 2014
Regenerace panelového sídliště Havířov - ,,Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa" Havířov 2013
Tramvajové tratě, Rekonstrukce tramvajových nástupišť Křižíkova Ostrava 2013
Tramvajové tratě, Rekonstrukce tramvajových nástupišť Krajský úřad Ostrava 2013
Opava - Komárov, Výstavba SSZ křižovatky silnic I/11 Opava 2013
Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad Ostrava 2013
Obchodní centrum Orlová Orlová 2013
Vnitroblok ul. Na Pastvisku - Pekařská-Rolnická-Štefánikova - VO Opava 2013
Propojení ul. Pavlovova-Plzeňská a cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská Ostrava 2013 - 2014
Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze Ostrava 2013
Tramvajová trať tržnice - Trnkova, etapa B Olomouc 2013
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Přeložka VO Opava 2013
Hozovo Nábřeží, Přeložky UPS Opava 2013
Revitalizace veřejných ploch v Karviné - Novém Městě Karviná 2013
I/48 estakáda Frýdek-Místek, most evi.č.48-051 Frýdek - Místek 2013
Olomouc, Oprava SSZ Tovární x Rolsberská Ostrava 2013
Obvodová Františkov 1. část Ostrava 2012 - 2013
Nová Karolina - Nová ul. Porážková Ostrava 2012 - 2013
Okružní křižovatka na sil.II/474 a I/48, obec Třanovice Třanovice 2012
Bydlení v zeleni, rezidence Kamionka Třinec 2012
Regener.panel.sídliště Havířov - Šumbark, lakalita Za teslou Havířov 2012
Rekonstrukce objektu Zalužanského 1189 Ostrava - Vítkovice Ostrava 2012
Cyklostezky-komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu Ostrava 2012
Visuté galerie a navýšení nabřežní zdi na Havlíčkově nabřeží Ostrava 2012
Rekonstrukce VO oblast Staňkova Ostrava 2012
Tramvajová zastávka Karolina Ostrava 2012
Zpevněné plochy městských parků Opava 2012
Zlepšení stavu doprav. infrastrukt. a VO Kateřinky - východ, západ Opava 2012
IPRM Nový Jičín, sídliště Dlouhá, etapa ulice Dlouhá Nový Jičín 2012
Domov Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm Frenštát 2012
Silnice II/464 Rekonstrukce ul. Janské a Bílovecké v Opavě Opava 2012
Infrastruktura NKP dolní oblast Vítkovice Ostrava 2012
VŠB TUO - Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky Ostrava 2011 - 2012
Komunitní centrum Ostrava Ostrava 2011 - 2012
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov Ostrava 2011 - 2012
Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín-st. hranice ČR/PR Ostrava 2011 - 2012
Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava Ostrava 2011 - 2012
Nová Karolína - prodloužená ulice Porážková Ostrava 2011 - 2012
Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní Horní Suchá Horní Suchá 2011 - 2012
D1 - oprava technologického domku TD2, TD4 Ostrava 2011
Zprovoznění kabelových rozvodů VO v důsledku krádeže, Ostrava 2011
Osazení křižovatky č.1088 Hlučínská x Slovenská trvalým SSZ, Ostrava 2011
Rekonstrukce VO oblast Obecní-Bolkova, Ostrava-Michálkovice Ostrava-Michálkovice 2011
Rekonstrukce SSZ průtahu městem Vyškov 2011
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III.stavba Ostrava 2011
Inženýrské sítě a komunikace ul. Horní ve Frýdku-Místku Frýdek - Místek 2011
Silnice I/49 Malenovice - Otrokovice I.etapa Zlín 2011
Slezské zemské muzeum Opava 2011
Přeložka silnice II/461 v Opavě - Jižní obchvat Opavy Opava 2011
Provizorní vedení SO 401 VN Rychaltice 2010 - 2011
Kanalizace a ČOV Kunčice pod Ondřejníkem - západní část Kunčice p. O. 2010 - 2011
Stavební připravenost pro trolejbusovou trať Nová Karolína 2010 - 2011
Výluky Skřečoň, SO 465.1 a 466 Skřečoň-Bohumín 2010
Silnice I/58 Příbor-obchvat,  Úpravy vedení 22 kV - úsek Příbor Příbor 2010
Centrum bezpečné jízdy areál Libros Ostrava - Přívoz 2010
IPRM JIH - Projekt 1, Veřejné prostranství Kopřivnice 2010
D47 - Dálniční systém SOS - Optický kabel DKS Bělotín 2010
Hrádek ve slezsku, osvětlení silniční komunikace Hrádek 2010
Úprava křižovatky ven. Vedení 22 kV Mokré Lazce 2010
D47, TD1 oprava technologického domku Ostrava 2010
areál SE-MI Service a.s., SO 03 Silnoproud a bleskosvody Ostrava 2010
Montážní, vývojové a školící středisko, LIFTCOMP a.s., průmyslová zóna, zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu Ostrava-Poruba 2010
VÚ Janová, Ubytovací blok s mimoškolní výchovou - elektro Ostrava 2010
Rekonstrukce výrobního areálu SE-MI Servise a.s Ostrava 2010
Pilot 700-byty RPG, Ostrava Poruba, Havířov, Karviná Ostrava 2010
I/11 Mokré Lazce - Hranice okresů Opava, Ostrava Mokré Lazce 2009 - 2011
Komunikační propojení ul. Na Poříčí a ul. Železniční I-1etapa Frýdek - Místek 2009
VB Jablůnkov Navsí Jablunkov 2009
Oprava SSZ křižovatky č. 2024 Rudná x Vratimovská Ostrava 2009
Hornopolní 26-výměna oken Ostrava 2009
Parkoviště na ulici Kochova, Havířov - Šumbark", Ochrana kabelů NN,VN Havířov - Šumbark 2009
Mimozáruční servis D47 včetně SSÚD č. 23 Ostrava D47 2009
ČOV-Kalové hospodářství, stavební část Mošnov 2009
ČOV-Provozní budova, stavební část Mošnov 2009
Rozvody VN, NN pro zařízení staveniště, Nová Karolína Ostrava 2008 - 2012
Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov-Bohumín Bohumín 2008 - 2010
Investiční příprava PZ Mošnov - vnější sítě, provozní budova a KH Ostrava 2008 - 2009
Opravné práce výpravní budovy žst. Bílovec - slaboproud Bílovec 2008 - 2009
Rekonstrukce VO ul.Krátká v Třinci Třinec - Krátká 2008 - 2009
Prodloužená Místecká II. Stavba Ostrava 2008 - 2009
Prodloužená Místecká I. Stavba Ostrava 2008 - 2009
Investiční příprava území průmyslové zóny Mošnov, vnější sítě Mošnov 2008 - 2009
Silnice I/47 Severní spoj Ostrava 2008 - 2009
Chodníky Hlavní třída Havířov - II. Etapa Havířov 2008
Okružní komunikace kolem PZ Nošovice, venkovní osvětlení Nošovice 2008
Úprava zabezpečovacího zařízení Třinec-Baliny 2008
Přeložka sdělovacího kabelu ČD-DK podél sil. II/468 Třinec-Baliny 2008
Stavební úpravy stavajícího skladu kovů, Vítkovice Ostrava 2008
Vítkovice - recycling Ostrava 2008
Rekonstrukce Komunikace II/479 ul. Českobratrská, II. Stavba + trolej.vedení Ostrava 2008
Silnice I/11 Jablunkov - obchvat Jablunkov 2008
D47 - stavba 4708.2 Ostrava 2008
Souvislá údržba komunikace Ruská x Závodní Ostrava 2008
SSZ Rekonstrukce křižovatky 1016 28. října x Vítkovická Ostrava 2008
SSZ Výškovická x Nová Jugoslávská Ostrava 2008
Silnice I/48 Tošanovice - Žukov Tošanovice - Źukov 2007 -2008
Silnice I/11 Český – Těšín obchvat Český Těšín 2007 - 2008
R 48 - Dobrá Tošanovice,přeložky kabelového vedení Dobrá- Tošanovice 2007 - 2008
D47 - stavba 4705,Bělotín - Hladké Životice Bělotín - Hladké Životice 2007 - 2008
Koordinační kabel, Komunikace a úrovňové křížení s ul. Výškovickou Ostrava 2007
Přechodové stavy, Českobratrská Ostrava 2007
Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží – žst. Ostrava-Kunčice Ostrava 2007
Regenerace sídliště Svatopluka Čecha 2.2 Bohumín 2007
Okružní křžovatka Havířov Havířov 2007
SSÚD Mankovice Mankovice 2007
SSÚD Ostrava Ostrava 2007
TM Ostrava Svinov, stavební úpravy Ostrava 2007
Rekonstrukce areálu Janča elektro. Ostrava 2007
Rekonstrukce domu, Augustinová, ektroinstalace Ostrava 2007
Silnice I/11 Opava-prodloužená Rolnická Opava 2007
I/48 Fr.-Místek  Dobrá,obchvat Frýdek-Místek 2007
R48 Dobrá Tošanovice přeložka nadzemního telekom. vedení, přeložka kabelu OSŽ ČD Dobrá- Tošanovice 2007
Přeložka vo Rudná, D4708.2 Ostrava 2007
Českobratrská, Komunikace II Ostrava 2006 - 2008
Silnice III/04720 Přerov-Most u elektrárny Přerov 2006 - 2008
VO ulice Korunní, I. Etapa a II.Etapa Ostrava 2006 - 2007
Plynofikace kotelny žst. Ostrava-Kunčice 2006
Cyklistická stezka -Sad B. Němcové-Hlučínská Ostrava 2006
Operační sál Ostrava 2006
Výstavba cyklistické stezky Ostrava 2006
Rekonstrukce VO nám. Svatopluka Čecha Ostrava- Přívoz 2006
SSZ křižovatky Těšínská- Jiráskova, trafostanice HM,Přeložka trakce trolejbusů Opava 2006
SSZ Rekonstrukce  Ruská x Závodní Ostrava 2006
SSZ Havířov 17.listopadu Havířov 2006
SSZ Těšínská, Frýdecká, Okrajová Havířov 2006
SSZ Ratibořská- Vrchní a ochranné ostrůvky Opava 2006
D47 - stavba 4708.2,Rudná-Hrušov, 2.stavba Rudná-Hrušov 2005 - 2008
D47 - stavba 47091/2 Hrušov-Bohumín, 2. stavba Hrušov - Bohumín 2005 - 2007
D47 - stavba 47091/1 Hrušov-Bohumín, 1. stavba Hrušov - Bohumín 2005 - 2007
Rekonstrukce výpravní budovy Č.D. Ostrava 2005 - 2006
Podchod žst.Frýdek-Místek elektroinstalace AREX Frýdek-Místek 2005 - 2006


© 2019 ELSPOL - Gattnar s.r.o. Všechna práva vyhrazena

11 Studio - tvorba stránek, grafika